skip to Main Content

Lead generation neboli generování leadů (kontaktů na motivované zákazníky) je v dnešní době možná nejúčinnějším marketingovým nástrojem. Funguje na principu získávání kontaktu od uživatele, který již projevil zájem o daný produkt nebo službu (většinou vyplněním formuláře na webu, na Facebooku, ve srovnávači zboží a služeb). Postupně tak vzniká databáze kontaktů selektovaná podle zaměření produktů a služeb, podle demografických údajů atp. A protože uživatel aktivně projevil zájem, je pro něj následně přijaté marketingové sdělení relevantní.

Vaše firma tak získává pouze kontakty na již motivované uživatele, kteří provedli interakci. Není pak nutné oslovovat kvanta potenciálních zákazníků, stačí oslovit pouze databázi vytvořenou pomocí generování leadů, což šetří čas i peníze. Zda získaný “lead” nakonec provedl požadovanou akci (třeba nakoupil v e-shopu) je v závěru dobře měřitelné, a proto lze snadno zjistit, zda byly finance vynaloženy efektivně.

Potřebujete kontakty na nové zákazníky, a ideálně na takové, kteří mají opravdu zájem o váš produkt? Od toho jsme tu my, kontaktujte nás.

Show Buttons
Hide Buttons
Back To Top